شرکت تعاونی مرتعداران متحد شهرستان برخوار مهمترین تشکل مردمی این شهرستان در مشارکت مردم در امر حفاظت از منابع طبیعی می باشد

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان برخوار در جلسه رفع موانع فراروی مشارکت تشکل مذکور درامر حفاظت از منابع طبیعی این شهرستان که با حضور رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه منابع طبیعی استان و روسای تعاون روستایی شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه در دیماه سال جاری در محل اداره منابع طبیعی شهرستان برخوار تشکیل شد، با تاًیید مطلب فوق افزود:
با تاکید مدیریت اداره کل تابعه استان ، تعاونی های منابع طبیعی به عنوان بازویی محکم در جهت تقویت حضور مستقیم بهره برداران در امر حفاظت عرصه های منابع طبیعی در دستور کار می باشد.
امیر محسن ولی: کلیه راهکارهای اجرایی دراین خصوص را تشریح نمود و به پیگیری مستمر مدیر عامل واعضای هیئت مدیره در جهت دستیابی به اهداف مشارکت مردم در امر مدیریت عرصه های منابع طبیعی  اصرار ورزید و اعلام کرد بیش از 40 درصد پروژه های اجرایی شهرستان از محل اعتبارات تملک سرمایه ای قابلیت اجرا توسط تعاونی  مرتعداران شهرستان را دارا می باشد که تحقق این مهم منوط به حضور فعالانه این شرکت می باشد .
در این جلسه رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه منابع طبیعی استان و روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های برخوار و شاهین شهرو میمه نیز دیدگاه های اجرایی خود را تشریح نمودند.
گفتنی است شرکت تعاونی مرتعداران متحد برخوار در سال1391 با 67 نفر بهره بردار مراتع شهرستان برخوار با 168300000ریال سرمایه اولیه تشکیل یافته است و در حال حاضر سرمایه شرکت به 380000000 ریال رسیده است

 
بازدید : 1648 22 دي 1393 ساعت 08:44 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری