مرتعداران شهرستان برخوار موظف به حفاظت از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان می باشند

درچهارمین روز از هفته منابع طبیعی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار در جلسه با مرتعداران شهرستان ضمن تأکید مطلب فوق، جلب مشارکت بهره برداران علوفه مراتع شهرستان در امر حفاظت از منابع طبیعی شهرستان را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد وگفت: به طور قاطع با مرتعدارانی که در مراتع دارای مجوز آنها، تخریب پوشش گیاهی و خاک اتفاق افتد برخورد قانونی خواهیم کرد.
امیر محسن ولی گفت: با توجه به ضرورت مشارکت بهره برداران در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان تشکیل شده است و هدف ایجاد این تشکل را تقویت اقتصاد خانوارهای وابسته به مرتع در جهت کاهش فشار وارده بر پوشش گیاهی عنوان کرد.
وی افزود با توجه به وضعیت بارندگی های سال جاری در شهرستان برخوار، لزوم مدیریت چرای دام در عرصه ها توسط بهره برداران بسیار با اهمیت می باشد.
گفتنی است شهرستان برخوار حدود 90 هزار هکتار مرتع دارد که اقتصاد 245 خانوار متأثر از پوشش گیاهی این مراتع می باشد و ارزش این مراتع سالیانه بیش از 20 میلیارد ریال برآورد می گردد.

درحال بارگزاری