جلسه هماهنگی شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان برخوار

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار مورخ 96/9/28،جلسه ای باحضورریاست محترم اداره تعاون روستایی شهرستان، مسئول محترم تشکلها وتعاونیهای اداره کل متبوع، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی مرتعداران درمحل اداره شهرستان برگزارگردید.
 

 
هدف ازاین دیدار رسیدگی به مسائل ومشکلات شرکت تعاونی مرتعداران وارائه راهکارهای مطلوب ومفیددرخصوص پیشبرد هرچه بهترو مفیدتراهداف شرکت و بالابردن راندمان کاری آن بوده ومدعوین محترم هرکدام به نحومطلوب به ارائه نظرات خود پرداختند.
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. درابتدای جلسه آقای مهندس ناصرنورمحمدیان رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان برخوارنیزضمن خوش آمدگویی به مدعوین محترم،آمادگی کامل این اداره رابه منظورتعامل درجهت پیشبرد اهداف شرکت  جهت تقویت بنیه مالی آن اعلام نمودند.
در ادامه آقای امیدصادقی مدیرعامل شرکت وجناب آقای قادری حسابدار شرکت گزارش مبسوطی ازعملکرد شرکت درسال جاری ارائه نمودند.
همچنین جناب آقای مهندس سخایی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان برخوارضمن ابرازخرسندی ازبرگزاری چنین جلساتی،راهکارهای مفیدوموثرنظیرافزایش سرمایه شرکت بکارگیری نیروهای مفیدومثمرثمربرای شرکت صدوردفترچه های تعاونی برای مرتعداران وهمکاری بیشترشرکت بااداره ومسِئولین محترم رابیان نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر بقایی مسئول  محترم  تشکلها وتعاونیهای اداره کل نیزشرکت رابه فعالیتهای بیشترنظیرانعقاد قراردادهای مختلف به منظور افزایش راندمان کاری ومالی  شرکت ترغیب نمود و خاطرنشان کردندکه بامرتعداران همکاری وتعاملات  بیشتری داشته  وجلسات هیئت مدیره را با اشتیاق بیشترتشکیل دهند.
گفتنی است شهرستان برخوار با مساحتی بالغ بر 195 هزارهکتار دارای 100 هزار هکتارعرصه مرتعی می باشدکه هرگونه اقدام درجهت خودکفایی وتقویت بنیه مالی شرکت تعاونی مرتعداران گامی موثردرجهت بهبودوضعیت معیشتی واقتصادی آنها خواهدداشت.
بازدید : 178 30 آذر 1396 ساعت 12:17 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری