اطفاء حریق مزارع مجاور جنگلهای دست کاشت منطقه رحمت آباد

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان برخوار با تلاش ماموران یگان حفاظت شهرستان حین عملیات گشت و مراقبت یک مورد آتش سوزی اراضی زراعی مجاور جنگل های دست کاشت منطقه رحمت آباد مهار شد.
 

 
سهیلی سهیلی اصفهانی بابیان این خیر افزود:هر ساله با شروع کشت پاییزه کشاورزان خصوصاً مجاور جنگلهای دست کاشت شهرستان شاهد آتش زدن پس چر زراعی اراضی کشاورزی هستیم که به دلیل مجاورت با جنگلهای دست کاشت و احتمال سرایت به آن در صورت وقوع عملیات اطفاء حریق در این اراضی در دستور کار قرار دارد.
 
گفتنی است با توجه به اهمیت اطفاء حریق در سطح جنگلها و مراتع توزیع بروشور ها و اطلاعیه های آموزشی و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه کشاورزان و دامداران مجاور جنگلهای دست کاشت در طول سال از سوی اداره صورت می پذیرد.
بازدید : 67 1 مهر 1398 ساعت 08:07 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری