هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 1398 به روایت تصویر

1- کنفرانس خبری ریاست اداره با اصحاب رسانه شهرستان

 
2- شرکت در مراسم روز درختکاری با حضور فرماندار محترم شهرستان و دیگر مسئولین - باغ بانوان شهرداری دستگرد 

3- دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم مرکز شهرستان به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری

 
4- مراسم نمادین کاشت نهال با حضور معاون محترم فنی، رئیس اداره آموزش و ترویج، فرماندار شهرستان، امام جمعه و دیگر مسئولین شهرستانی - محوطه در حال احداث فضای سبز شهر سین