بازدید کارشناس معین دفتر امور بیابان سازمان متبوع از پروژه های بیابانزدایی شهرستان

به گزارش روابطعمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار دکتر عبد الحسینی کارشناس معین دفتر امور بیابان سازمان متبوع به همراه ریاست اداره امور بیابان و عوامل نظارتی از پروزه های نهالکاری و مدیریت جنگل های دست کاشت بازدید و نقطه نظرات خود را اریه نمودند.


بازدید : 691 29 ارديبهشت 1399 ساعت 10:38 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری