شناسنامه طرح مدریت جنگل های دست کاشت

شناسنامه طرح مديريت جنگل هاي دست کاشت

سال تصویب طرح: 1391                                                                           
سال شروع و اجرای طرح:1392                                                          
فاصله محل اجرای طرح تا شهرستان برخوار:  14 كيلومتر                                                                                                                  
ناظر مقیم شهرستان:  مهدي عاليپور
     کارشناس ناظر استان:  مهندس ايمانيان                                                                           
     نام مجری یا مجریان طرح:  اداره منابع طبيعي برخوار
 
اهداف طرح

 1. تثبيت وضعيت پوشش گياهي منطقه
 2. کاهش حيوانات موذي جونده
 3. افزایش شادابي درختچه هاي تاغ
 4. کمک به زادآوری طبيعي
  سابقه مطالعات: طرح مديريت جنگلهاي دست کاشت در سال 1389 تهيه  و در سال 1391تصويب گرديد.
 موقعیت جغرافیایی و وسعت طرح

 1. نام شهرستان: برخوار
 2. نام سامان عرفی: ندارد
 3. حدود اربعه:
      شمال: پلاک مشکاب و بيابانهاي سعادت آباد- زرين آباد
      جنوب: جاده ورتون
      شرق:پلاک رحمت آباد
      غرب: کنار گذر شرق اصفهان
 
     وسعت: 316 هکتار
 مشخصات  عمومی محل اجرای طرح
 1. ارتفاع از سطح دریا: 1562متر
 2. میزان بارندگی سال های اجرای طرح: 105 میلی متر
 3. متوسط بارندگی در ده سال گذشته:106 میلی متر
 4. حداکثر و حداقل دما:39/8 و 8/3- درجه سانتی گراد
 5. پراکنش بارندگی: نامنظم
 6. نوع بارش: باران
 7. بافت و اسیدیته خاک: شني-لومي ولومي –رسي تا لومي –سيلتي  ،حدوداّ 8
 8. جهت باد: غالباّ غربي،جنوب غربي و شمال غربي
 9. وضعیت فرسابش: رخساره نبکاي فعال
 10.  منابع تامین آب طرح: نزولات آسمانی
 11.  درصد و جهت شیب: کمتر از 1٪ غالباّ جنوبي
 12.  نوع پوشش گیاهی: درختچه هاي تاغ
 13.  درصد تاج پوشش گیاهی: 5٪
 14.  تراکم پوش گیاهی: 100 پایه در هکتار
 تصاویری از مراحل اجرای طرح


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری